Info

No search result

Handlekurv

 
 
Pris
Eining
Totalt
Handlekurven er tom
Totalt:
0 NOK
MVA inkludert:
0 NOK
/product/for-bedrifter/
product
false
For bedrifter - Bykle Breiband
True
False
/
2706
For bedrifter
100
Bedrift

For bedrifter

Me hjelper deg gjerne
Vi hjelper deg med telefoni, support, sal av hardware, heimeside, digital tv, BBS


IP-telefoni er det mange meiner er framtidas måte å ringe på. Kutt kostnadar, og få ei rekke tilleggstenester som kan gjere kvardagen enklare for deg og dine medarbeidarar.

I KORTE TREKK

Eksisterande telefonnummer haldast på eller nye nummer kan opprettast
Telefonsvararteneste
Vidarekoblingstenester
Full forbruksoversikt
Ei effektiv og kostnadsbesparande IP-basert løysing.
FOR Å BESTILLE TELEFONTENESTENE TRENG DU INTERNETT FRÅ ALTIBOX

SUPPORT
Bykle Breiband tilbyr IT-support både på fast- og timesbasis. Ved å bruke oss slepp du å bekymre deg for IT-problem. Du og dine tilsette kan i staden bruke tida på det de kan best!

I KORTE TREKK TILBYR ME

Opprydding på datamaskiner
Oppsett av nettverk, både kabla og trådlause nett
Konfiguering av datamaskiner
Sikkerheitsrådgjeving
Driftsrettleiing
Feilsøk
Å kome på kort varsel, når kundane heng over deg
Fast timepris på 990,- eks mva for konsulenttenester
Fast supportavtale som fritek deg for bekymringar om IT-problem

SAL AV HARDWARE
Bykle Breiband leverer Noregs raskaste internettlinjer. For å ha maksimalt utbytte av hastigheita treng du og dine tilsette oppdaterte datamaskiner, serverar med meir. Me hjelper dykk gjerne.
I KORTE TREKK

Kartlegging av eige utstyr
Kartlegging av behov og leveranse av nytt utstyr
Gode avtalar med leverandørar, som gjer at me kan levere utstyr til konkurransedyktige prisar

Heimeside
Med publiseringsverktøyet eRedaktør får ei funksjonsrik løysing, samtidig som du kjem rimeleg og raskt i gong. Ved å ta utgongspunkt i ein spennende mal som passar din profil og det innhaldet du skal ha på nettsida di, unngår du lange, tidkrevjande prosessar.

Me tek gjerne ein uforpliktande prat om moglegheitene.

Digital TV
Bykle Breiband tilbyr gode TV-kanalpakker til alle typar bedrifter, institusjonar og offentlege verksemder. Bileta er digitale og krystallklare.
I KORTE TREKK

TV-pakke med dekoder og fjernkontroll
Skreddarsydd pakke av TV-kanalar
Ti digitale radiokanalar
Elektronisk TV-programoversikt
Nyheiter frå utvalde nettaviser
Webkamera frå norske storbyar
FOR Å BESTILLE TV-TENESTENE TRENG DU INTERNETT FRÅ ALTIBOX

BBS
BBS Butikk frå Altibox krev inga oppringing når kunde skal betale, slik mobil terminal gjer. Med BBS Butikk er terminalen alltid på nett og månadsprisen er lik, uansett kor mange transaksjonar som gjerast.
I KORTE TREKK

Minimal ventetid for kunden- betalingsterminalen er alltid på nettt
Stabil og sikker løysing
Fast, forutsigbar månadspris
Fleire terminalar kan koblast mot same løysing, inntil åtte terminalar utan tillegg i pris
FOR Å BESTILLE BBS BUTIKK TRENG DU INTERNETT FRÅ ALTIBOX